Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Detta är Tjustbygdens Sparbank

Tändstickan

 

Tjustbygdens Sparbank AB är en regionalt verksam bank med huvudkontor i Västervik. Bankens främsta uppgift är självklar, vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster och produkter.

Vi vänder oss till alla kundkategorier privatpersoner såväl som företag och andra organisationer och beroende på kundernas behov tillhandahåller vi lösningar som passar var och en. Genom att erbjuda den bästa kombinationen av sortiment, kompetens, service, kvalitet, priser och villkor vill vi vara det naturliga valet för våra kunder.

Vi har en nära och aktiv samverkan med Swedbank och övriga Sparbanker vilket ger våra kunder tillgång till ett rikstäckande kontorsnät samtidigt som vi kan erbjuda storbankens lösningar i kombination med den mindre bankens flexibilitet.

Genom vår lokala förankring och vår lokala ägare, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, är vi bygdens bank. För oss är det därför en självklar uppgift att bidra till regionens och det lokala samhällets utveckling. Detta gör vi genom vårt arbetssätt och en stor mängd lokala aktiviteter. Vår ambition är att vara en lokal utvecklingsmotor.

Tillgång till finansiering och finansiell kompetens är viktiga förutsättningar för utveckling. Vi har resurser att tillgodose marknadens behov och genom våra många kompetenta medarbetare kan vi upprätthålla en hög servicenivå och tillgänglighet. Kvalificerad rådgivning är en allt större del av vårt arbete.

Banken är miljöcertifierad enligt ISO 14000 och genom vår verksamhet arbetar vi för en positiv miljöpåverkan.

Vår kreditgivning sker naturligtvis på affärsmässiga villkor men i våra kreditbeslut beaktar vi även andra värderingar, t ex hur vårt ställningstagande kan påverka regionens utveckling i positiv riktning. Det gör oss till en dynamisk och uthållig partner.

Genom vårt lokala beslutsfattande och närheten till kunderna kan vi agera med en snabbhet och smidighet som kan vara avgörande för våra kunders egna beslut och framtidsplaner.

Vi är ett affärsdrivande företag, men hela vår vinst används lokalt för att möta våra kunders förväntningar på en attraktiv bank även i framtiden.
 

Stäng Skriv ut