Hoppa till textinnehållet

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är en av totalt 22 sparbanksstiftelser i Sverige som verkar regionalt och lokalt. Stiftelsen är ensam ägare till Tjustbygdens Sparbank. Genom att använda avkastningen från banken till samhällsnyttiga insatser, har stiftelsen en unik möjlighet att verka som drivkraft för en positiv utveckling av Västerviks kommun. 

Med samhällsnyttan i fokus

Förutom att vara ägare till banken och genom den främja sparsamhet och samhällsnytta, bidrar Sparbanksstiftelsen Tjustbygden till en positiv utveckling av Västerviks kommun genom att stötta olika projekt.

 

BANK! Street Art Festival 2020

Vissa saker gör man bäst på egen hand, som att beskåda när världskonst i megaformat blir till i coronatider! Den 16-22 augusti var det äntligen dags för Street art festivalen att göra intåg i bygden igen. Denna gång besökte festivalen norra delen av kommunen.

Vi söker ledamöter till styrelserna

Vill även du att människor, företag och bygden ska kunna utvecklas och växa?

 

Vi i valberedningarna för Sparbanken och Sparbanksstiftelsen ser att vi de närmaste åren kommer vi behöva personer som är villiga att ingå i styrelsen för banken, stiftelsen och som huvudmän. 

Kommunens ridskolor anordnar ridläger med vårt stöd

Under 2019 började klubbarna planera utvecklingen av sina dressyr- och hopplag tillsammans och den 15 juni 2020 var det dags för ett spännande ridläger - En aktivitet som ska ta ridsporten i kommunen till nya höjder. Inte bara sportsligt, utan även socialt.

Bakgrund

Sparbanksrörelsen har en lång tradition i Sverige. Sparandet var grunden till rörelsen och genom att göra det möjligt för alla att spara i bank och förränta sina pengar, skulle man förebygga fattigdomen och skapa välfärd.

Styrelsen

De sex styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens 30 huvudmän, vilka tillsammans bildar stiftelsens stämma. Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande tjänsteman.

 

 

Att söka bidrag hos Sparbanks- stiftelsen

Vi verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.

Verkställande tjänsteman

Lotti Jilsmo

Telefon: 0490-81 51 07 
Mobilnummer: 070-581 51 07