Hoppa till textinnehållet

Tack för din ansökan!

Är företaget nystartat? Bifoga budget och affärsplan i ett mejl till foretag@tjustbanken.se. Om företaget inte är nystartat, mejla företagets senaste bokslut samt resultat- och balansrapport för innevarande verksamhetsår till foretag@tjustbanken.se.

När vi mottagit all dokumentation nämnd ovan så kommer vi kontakta dig och vid behov ställa kompletterande frågor.


Vänliga hälsningar, Tjustbygdens Sparbank