Inbetalningar utland

När ditt företag handlar med utlandet är det viktigt att känna sig trygg med betalningsflödena. Insättningar direkt på kontot är det snabbaste och säkraste sättet att ta emot pengar från utlandet.

  • Insättning direkt på kontot
  • Punktlighet i betalningsflödena
  • Avisering i Internetbanken

Utbetalningar utland

Ska du betala till utlandet? Valet av betallösning beror bland annat på antal betalningar, storlek på betalningen, hur ofta betalningarna görs och om du känner mottagaren. När du gör en betalning till utlandet ligger det i alla parters intresse att betalningen når betalningsmottagaren så fort som möjligt. 

Med bankens olika betalningskanaler kan ditt företag skicka internationella betalningar i stort sett till hela världen.

Internationella betalningar - Internetbanken

I internetbanken skapar du ditt leverantörsregister och kan sedan registrera och betala dina betalningar direkt i internetbanken. Du kan registrera dina fakturor var och när du vill – upp till 12 månader före utbetalningsdatum.

Internationella betalningar via fil 

Betalningsflöden till utlandet kan betyda mycket administrativt arbete. Internationella betalningar via fil kan underlätta och rationalisera arbetet genom en koppling till det egna affärssystemet och återapportering via internetbanken.