Så här fungerar Valutatermin

En terminsaffär är ett avtal mellan dig och banken om köp eller försäljning av en viss valuta för leverans vid ett senare datum till en kurs som bestäms idag. Om du till exempel ska göra en affär i euro om sex månader, blir kursen på valutan om sex månader mycket viktig. Tar du kontakt med banken kan du få ett terminskontrakt som innebär att du redan idag vet till vilken kurs du kan köpa eller sälja dina euro om sex månader.

Om du erbjuds en terminskurs som är lika med eller bättre än din kalkylkurs finns all anledning att acceptera erbjudandet. Erbjuds du däremot en terminskurs som är sämre än din kalkyl kan du välja att endera avstå från terminskontraktet och löpa fortsatt kursrisk och riskera att kursen blir ännu sämre eller acceptera terminskursen och på så vis inte riskera en ytterligare försämring av kursen. Avtalet är bindande för båda parter och banken sänder ut ett kontrakt som ska skrivas under och returneras. Där anges valutaslag, belopp, kurs samt valutans leveransdatum.

Tips och råd

  • Ta kontakt med banken så snart en utlandsaffär är under uppsegling. Då kan du i god tid säkra dig mot valutarisker.
  • Innan du väljer en valutatermin är det viktigt att analysera var risker och möjligheter ligger. Gå gärna igenom affären med våra specialister på dessa frågor. Då kan vi hjälpa dig till den lösning som passar dig bäst.