* Beräkning från Swedbank baserat på Pensionsmyndighetens typfallskalkyl från 2017