En pensionsplan är en värdefull förmån som ger pension och bra trygghet om något oförutsett skulle hända – sjukdom, olycksfall och dödsfall. Vårt tjänstepensionserbjudande passar alla företagskunder – från företaget med anställda till egenföretagaren som själv behöver en grundläggande trygghet.