Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Tips inför årets deklaration

Man med blå tröja sitter på et skrivbord på ett arkitekt kontor

Tisdagen den 2 maj ska du som har enskild firma ha lämnat in deklarationen. Driver du ditt företag i en annan bolagsform är det räkenskapsåret som bestämmer när deklarationsdagen infaller.

När ska jag deklarera?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600. Din ansökan om anstånd måste Skatteverket ha fått in senast 2 maj.

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen. Nytt för företag som har bokslut från och med juli 2022 är att samma deklarationsdatum gäller oavsett om företaget deklarerar på papper eller digitalt.

Förseningsavgiften för en enskild firma är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas om du är mer än tre månader sen och tredubblas efter fem månader. För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor.

Bokslutsdag Deklarera senast
Juli – aug 2022 3 april 2023
Sep – dec 2022 1 aug 2023
Jan – april 2023 1 dec 2023
Maj – juni 2023 15 jan 2024

Enskild näringsidkare? E-deklarera

Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. De flesta bokföringsprogram skapar balans- och resultaträkningar som du kan importera direkt till din elektroniska NE-blankett. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 2 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

 

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du loggar sedan in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänner deklarationen.

Så hanterar du coronastöden

De flesta coronastöd anses vara så kallade näringsbidrag, som är skattepliktiga.


Har du fått stöd ska du ta upp det i deklarationen det beskattningsår då du fick beslut om stödet. Om stödet avser att täcka kostnader som du hade beskattningsår innan, kan du välja om du vill ta upp stödet det året eller det beskattningsår när du fick beslut om stödet. Möjligheten att välja finns för att du ska kunna matcha stödet mot kostnaderna. Avdrag för återbetalning av skattepliktigt coronastöd gör du det räkenskapsår som återbetalningen faktiskt gjordes.

 

Coronastödet (skatteverket.se)

Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.


Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Finns det kvarstående förluster? Kvitta

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan kvittas mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

 

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. I stället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

 

Ligger bolagets värdepapper i en depå måste företaget ha en LEI-kod - Legal Entity Identifier. Bolag som endast har fonder eller kapitalförsäkring behöver inte ha en LEI-kod.

 

LEI - Legal Entity Identifier

Gör avdrag för pensionssparande

Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för inbetalningar till egna pensionsförsäkringar och eget pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (483 000 kr inkomstår 2022).

Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag

Har du bra resultat i din enskilda firma eller ditt handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder.

Skattereduktion för inköp av inventarier

Köpte du inventarier 2021, som levererades och fortfarande fanns i verksamheten 31 december 2022? Då kan du få en skattereduktion på 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde i årets deklaration.

 

Skattereduktionen gäller både för enskild firma och aktiebolag. I handelsbolag är det delägarna som har rätt till skattereduktionen, om handelsbolaget köper inventarier. Om du inte kan utnyttja skattereduktionen i årets deklaration kan du i stället utnyttja den i nästa års deklaration.

 

Du yrkar skattereduktionen i inkomstdeklarationen, vilket gör att den slutliga skatten minskar. De årliga värdeminskningsavdragen påverkas inte av skattereduktionen.


Skattereduktion för inventarieinköp (skatteverket.se)

Viktigt om Skogskonto

Har du haft stora intäkter från skogsavverkningar under året, kan du fördela ut dem på flera år genom att göra avsättningar till Skogskontot. Det du sätter in på Skogskontot får du göra avdrag för i näringsverksamheten, men avdraget får inte leda till underskott. Därför är det klokt att göra insättningen först när bokslutet är klart och du vet vilket överskott som går att använda. Du kan sätta in pengar på Skogskontot fram till den dag du ska lämna din deklaration (se ovan). Innan bokslutet är klart kan du tillfälligt sätta in pengarna från avverkningen på ett Skogslikvidkonto.