Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Därför kan en tydlig företagskultur göra er till vinnare

Vill ni bli framgångsrika i er bransch? Ge bolaget en stark identitet – och bevara den i takt med att ni växer.

Kollegor står och pratar mellan möten

Har ni en filosofi som genomsyrar verksamheten, som motiverar de anställda och visar era kunder att ni verkligen brinner för det ni skapar? Oavsett om ni är en pigg startup eller ett större bolag är företagskulturen kärnan i allt ni gör. 

Engagemanget från ett bolag med en sund kultur smittar av sig när man träffar dem, oavsett om man är investerare, kund, leverantör eller en potentiell nyanställning. När de anställda själva tror på produkten, mår bra på bolaget och drivs av att utveckla det, vet man att det finns en hållbar företagskultur i grunden.

Det krävs ett tydligt ledarskap

En bra företagskultur måste vara väldigt tydlig. Vad står bolaget för? Särskilt när det gäller hållbarhetsfrågor så kommer det att bli allt viktigare. Om man genom kulturen lyckas skapa drivna medarbetare och en långsiktigt hållbar affärsmodell kommer kunderna välja det bolaget framför en likvärdig konkurrent.

Verksamheter som redan från start har haft en uttalad filosofi och fokus på välmående medarbetare har möjliggjort en smidigare omställning. De har gett sig själva bättre förutsättningar att navigera de senaste årens ekonomiska turbulens.

Många bolag har fått ställa om sitt fokus internt på grund av pandemin och den efterföljande lågkonjunkturen. Under sådana omställningar är det viktigt att få med sig medarbetarna, att de har en förståelse för vilka måsten företaget står inför och hur man kan ställa om verksamheten så att den blir konkurrensmässig och lönsam. Här krävs det ett tydligt ledarskap, där man är öppen med utmaningarna man står inför men också vilka möjligheter som finns, säger hon.

Hållbarhet – en generationsfråga

Ett bolag med en kultur som de anställda skriver under på är mer förändringsbenäget, vågar tänka nytt och anpassar sig efter förutsättningarna som finns här och nu. Med en tydlig kultur blir det också lättare att locka rätt talanger för att driva förändringen, och att locka nya kunder för att öka lönsamheten.

Hållbarheten är verkligen en generationsfråga. Än så länge är det “nice to have”, men om ett par år blir det ett måste att ha hållbarheten integrerad i hela verksamheten för att kunna attrahera arbetskraft och erbjuda en gångbar produkt till marknaden.