Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här

Vår växel: 0490-81 50 00
Kundcenter Privat: 0771-22 11 22
Digital Support: 0771-97 75 12
Spärrservice: 08-411 10 11

Korttransaktion

EMIR – ett regelverk som påverkar handel med derivat

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) är ett EU-regelverk som syftar till att minska riskerna och öka stabiliteten på de europeiska derivatmarknaderna, främst vad gäller handel med Over The Counter (OTC)-derivat. OTC-derivat är derivat som, till skillnad från börshandlade derivat, ingås direkt mellan två parter, utan att gå via en reglerad marknadsplats.

EMIR trädde i kraft den 16 augusti 2012 och är direkt gällande i Sverige. Regelverket implementeras stegvis under 2013–2020. EMIR påverkar företag som handlar med derivat genom ökad reglering vad gäller rapportering, clearing och krav på implementering av vissa riskbegränsande åtgärder.

EMIR gör skillnad mellan finansiella motparter, icke-finansiella motparter under clearingtröskeln (NCF-) och icke-finansiella motparter över clearingtröskeln (NCF+). Ex. på finansiella motparter är banker, försäkrings-, fond- och värdepappersbolag. Läs mer om den så kallade clearingtröskeln under avsnittet om clearing nedan.

Undantag från utbyte av säkerheter för koncerninterna bolag

Swedbank har erhållit undantag enligt EMIR artikel 11 p.6 från att utbyta säkerheter för icke clearade derivat mellan koncerninterna bolag.

Undantag gäller följande koncerninterna motparter

Övergripande områden

Penna

Rapportering

Enligt EMIR ska samtliga derivataffärer som ett företag gör, även de som är handlade över en börs, rapporteras in till ett godkänt transaktionsregister.

Förstoringsglas

Clearing

Clearingkravet omfattar endast affärer som Swedbank, som finansiell motpart, gör med andra finansiella motparter samt med företag som överskrider den så kallade clearingtröskeln.

Mikroskop

Riskbegränsande åtgärder

För de OTC-derivat som inte clearas fastställer EMIR krav på att vissa riskbegränsande åtgärder vidtas

Stäng Skriv ut