Hoppa till textinnehållet

Ansök om sponsring

Gäller din ansökan ett maxbelopp på 5000 kr kan du använda blankett länkad nedan. Om det gäller ett högre belopp fyller du i din ansökan via formuläret: 

Blankett: Ansökan om stöd – Samarbetsavtal för maxbelopp 5000 kr

Blanketten skickar du in till:
Tjustbygdens Sparbank AB
Box 322, 593 24  Västervik

En förutsättning för att ingå ett samarbetsavtal med banken är att föreningen har en affärsrelation med banken. Vänligen kontakta bankens företagsavdelning 0490-81 50 00 för att att ta del av ett förmånligt föreningserbjudande om ni ej är kunder idag.

Är föreningen kund i Tjustbygdens Sparbank?*

Kontaktperson för ansökan

Är du kund i Tjustbygdens Sparbank? (obligatoriskt)

Om föreningen

Har ni en hemsida? (obligatoriskt)
Anordnar föreningen arrangemang, aktiviteter, events?* (obligatoriskt)

Ansökan

Ange kategori (obligatoriskt)

Exponering och affärer

Vi kan erbjuda banken följande exponering och affärer

Några grundläggande förutsättningar för ett samarbetsavtal

I de fall den ansökande föreningen har en hemsida, ska banken erbjudas att exponeras med en klickbar logotyp - förslagsvis under "Sponsorer" eller "Samarbetspartners".

Finns det reklamplatser på hemsidan ska banken erbjudas annonsutrymme även där. Annonsen ska vara klickbar samt kunna bytas ut åtminstone en gång per halvår (på bankens begäran)

Ovanstående skrivning gällande klickbar logotyp samt klickbar, utbytbar annons... (obligatoriskt)

Exponeringsmöjligheter

Kryssa i vilka (minst två) av följande exponeringsmöjligheter som ni erbjuder banken som motprestation för sökt belopp

Exponeringsmöjligheter (obligatoriskt)

Skicka in

Om föreningen beviljas stöd enligt ansökan så godkänns härmed att samarbetet marknadsförs av banken på www.tjustbanken.nu (För detta kommer vi använda delar av den beskrivning som angetts i denna ansökan, samt eventuellt kontakta angivet kontaktperson för kompletterande material)
Jag intygar att jag har rätt att företräda föreningen samt ingå sponsoravtal med banken på uppdrag av föreningen