Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Så bidrar vi till en hållbar utveckling

Medarbetare på cykel i naturen

Som en del i ett lokalsamhälle vill Tjustbygdens Sparbank bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill verka för en samhällsutveckling som hushåller med våra gemensamma resurser. Hållbarhetstänkandet ska ingå som ett naturligt led i vår verksamhet.

  • Affärsverksamhetens möjligheter och risker ska beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  • Våra medarbetares kompetens inom hållbarhetsområdet ska löpande förbättras.

  • Vårt hållbarhetsarbete ska leda till en ständigt förbättrad hållbarhetsanpassad verksamhet.

  • Vår hållbarhetspolicy revideras återkommande och hålls tillgänglig för bankens kunder och allmänhet.

  • Tjustbygdens Sparbank följer hållbarhetslagstiftning och andra krav.

Medarbetare har möte

Ekonomisk hållbarhet

Sparbankerna har genom åren på olika sätt bidragit till folkbildning både bland privatpersoner och företag. Som exempel utbildar vi varje år högstadie/ gymnasieungdomar i Ung ekonomi. De får lära sig vad de bör tänka på för att ha en sund och hållbar hushållsekonomi när de går ut i vuxenlivet.

Medarbetare besöker Lantbruk

Ekologisk hållbarhet

Vi strävar efter att minska den miljöpåverkan våra tjänsteresor, energiförbrukning, pappersförbrukning, avfallshantering med mera medför. Vi arbetar också med att bedriva en ansvarfull utlåning, påverka våra kunder till ett ansvarsfullt sparande och klimatsmarta betalningar kan vi påverka både globalt och i vår närmiljö.

Glada medarbetare på Sparbanken

Social hållbarhet

Tjustbygdens Sparbank verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.

Vad kan du göra?

Tjustbygdens Sparbank vill både genom ett internt aktivt hållbarhetsarbete och via våra kunder bidra till att den negativa miljöbelastningen minskar. Och vi vill gärna hjälpa dig att göra ett medvetet val för din ekonomi och för miljön.

Vi har möjlighet att tillsammans värna om vår miljö och bidra till att Tjustbygden även i framtiden är en fantastisk plats för kommande generationer!

Hållbarhetstips

Din möjlighet att ta hand om din privatekonomi på ett miljövänligare sätt:
 

  • Swisha i stället för att betala med kontanter.
  • Betala med ditt bankkort direkt i butiken.
  • Utför dina bankärenden via mobil-, internet- eller telefonbanken.
  • Avstå från kontoutdrag och låneaviseringar i pappersform.
  • Spara hållbart i etik- och miljöfonder.

Vad är en hållbar utveckling?

En vanlig definition för hållbar utveckling är en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En hållbar utveckling innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.