Hoppa till textinnehållet

Leverantörsförfrågan

Nivå 1: Godkänd

Har företaget antagit en miljöpolicy?
Har företaget utsett en person som hanterar miljöfrågor? (Om Ja, ange namn i kommentarer)
Kontrolleras efterlevnaden av alla lagar och krav som ställs på företaget?

Nivå 2: Väl Godkänd

Har företaget fastställt mätbara miljömål med tillhörande handlingsprogram? Om Ja, ange de tre viktigaste miljömålen under kommentarer nedan.
Har personalen fått grundläggande utbildning i miljöfrågor?
Har företaget miljökrav på sina leverantörer?
Har företaget skrivna beredskapsrutiner för miljöolyckor?
Genomför ert företag regelbundna miljörevisioner?

Nivå 3: Mycket Väl Godkänd

Är företaget certifierat eller registrerat enligt ISO14001, eller något annat miljöledningssystem?
Ger företaget ut en offentlig miljöredovisning?
Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är korrekt ifyllda (obligatoriskt)