Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Ekonomisk information

Tjustbygdens Sparbank AB är en fristående bank med ambitionen att vara en lokal utvecklingsmotor. Med en stor andel av den lokala marknaden, ett brett utbud av produkter och tjänster och en stark finansiell ställning är vi en kompetent och uthållig affärspartner.

Vi är en Sparbank som via en lokal stiftelse styrs av våra kunder, även om bankverksamheten numera drivs som ett bankaktiebolag. Kundnyttan med den här formen av bankverksamhet är att överskottet i banken kan återföras till samhället i form av sponsring, stipendier, utvecklingsbidrag och andra formera av stöd.

Läs mer om bankens ekonomi i våra årsredovisningar, eller i den periodiska informationen om kapitaltäckning. 

Bankuppgifter

Clearingnummer

8422-8

Swiftadress (BIC)

SWEDSESS

Bankgiro

981-4229