Skillnaden mellan rörlig och bunden ränta

Rörlig ränta betyder att räntan följer prisförändringarna på räntemarknaden. Stiger marknadsräntorna stiger räntan på ditt lån och sjunker när räntenivåerna sjunker. Bundna lån löper med en fast ränta som inte påverkas av prisförändringarna på räntemarknaden. Binder du lånet till en fast ränta vet du vilken räntekostnad du har fram till att lånets villkor ska omförhandlas.

Fördelen med att binda lånet till en fast ränta är att du vet vad lånet kostar dig under bindningstiden. Nackdelen är att du normalt får betala en något högre ränta om du binder lånen över en längre period. En annan nackdel är att du får betala ränteskillnadsersättning om du vill bryta avtalet i förtid.

Vad styr räntan?

Den rörliga bolåneräntan styrs mest av Riksbankens penningpolitik och styrränta. Bolånen med långa löptider styrs mer av inflationsförväntningar och konjunkturen.

Vilket ska man välja?

– Har du en god ekonomi med stora marginaler och låg belåning, både i relation till din inkomst och bostadens värde, behöver du inte springa benen av dig för att binda lånen, säger vår privatekonom Arturo Arques. Har du å andra sidan en pressad ekonomi med små marginaler och upplever redan idag att boendekostnaden känns betungande med dagens räntor bör du överväga att binda hela eller delar av lånet.

Historiskt har det varit billigare med rörlig ränta än fast ränta över tid. Men med rörlig ränta följer en större osäkerhet över vilken boendekostnad du kommer att få i framtiden. Idag saknas dessutom inte argument för att binda lånen till fast ränta. 

När ska man binda lånen?

– Om man hade en kristallkula och kunde se in i framtiden skulle det vara enkelt. Men nu har ingen det och då får man utgå från sina egna förutsättningar och önskemålet av att kunna sova tryggt om natten och behovet av att veta den verkliga boendekostnaden.