{"t1656484758236":{"header":[{"tag":[],"variant":[{"type":"HEADER_50_SE","value":"Öppna värdepapperstjänst på ISK"},{"type":"HEADER_80_SE","value":"Öppna värdepapperstjänst på ISK"}],"id":"HEADER1"}],"image":[],"body":[{"tag":[],"variant":[{"type":"BODY_140_SE","value":"Du har ingen möjlighet att handla aktier på ditt ISK i dagsläget. Vill du att jag lägger till det? Det kostar inget extra."},{"type":"BODY_200_SE","value":"Du har ingen möjlighet att handla aktier på ditt ISK i dagsläget. Vill du att jag lägger till det? Det kostar inget extra."}],"id":"BODY1"}],"disclaimer":[],"positive-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"POSITIVE_CTA_40_SE","value":"Ja tack"}],"id":"POSITIVE_CTA1"}],"negative-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEGATIVE_CTA_40_SE","value":"Nej tack"}],"id":"NEGATIVE_CTA1"}],"neutral-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEUTRAL_CTA_40_SE","value":"Inte just nu"}],"id":"NEUTRAL_CTA1"}],"disclaimer-positive-cta":[],"who-is-eligible":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHO_IS_ELIGIBLE_500_SE","value":"Privata kunder mellan 18-80 år som har ISK men saknar värdepapperstjänst kopplat till kontot."}],"id":"WHO_IS_ELIGIBLE1"}],"why-it-is-relevant":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHY_IT_IS_RELEVANT_500_SE","value":"Det kan vara skönt att samla alla sina fonder, värdepapper och aktier på samma ställe. Genom att handla aktier inom ditt ISK, i stället för separat, blir det också enklare med skatten. Allt sköts automatiskt i stället för att du behöver deklarera manuellt."}],"id":"WHY_IT_IS_RELEVANT1"}],"price-terms":[]}}