Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Höjd pensionsålder - när kan du gå i pension?

Medellivslängden i Sverige ökar och för att pensionssystemet ska ge den pensionsnivå som är tänkt behöver vi jobba längre. När du kan gå i pension beror på vilket år du är född. Pensionsåldern kommer fortsätta höjas i takt med att medellivslängden ökar.

Old man and woman working on interior of new house or flat.

När kan man gå i pension?

Vi lever längre och pensionen behöver räcka längre

Det hela handlar egentligen om enkel matematik. Vi lever längre nu än vi någonsin har gjort tidigare, vilket förstås är en god nyhet. Men det innebär också att det pensionskapital vi har ska betalas ut under fler år. För att motverka att pensionerna blir lägre i takt med den ökande livslängden har riksdagen beslutat att höja pensionsåldern.

Dagens 30-åringar - pension när de är omkring 69 år

Höjningen av pensionsåldern sker genom införande av så kallade riktåldrar för pension. När systemet med riktålder införs 2026 kommer pensionsålder troligen vara 67 år. Varje årskull förväntas leva längre än den före, därför kommer pensionsåldern följa förväntad medellivslängd per årskull. De som är 30 år idag kommer till exempel att gå i pension när de är omkring 69 år – och kan på så sätt räkna med att få en pension på omkring 70 procent av sin slutlön i pension.

Allmän pension tidigast när du är 63 år

Från 2023 får man som tidigast börja ta ut allmän pension samt få eventuell garantipension och bostadstillägg från 63 års ålder.

I takt med att pensionsåldern höjs kommer även åldern för hur länge man har laglig rätt att arbeta kvar på sin arbetsplats att höjas. Och jobbar man vidare ytterligare något eller några år så kan man höja sin pension ytterligare. För vanligt förekommande yrken ökar pensionen med över 1 500 kronor per månad om man jobbar ett år efter sin ordinarie pensionsålder.

Riktålder - förväntad pensionsålder för olika generationer

När systemet med riktålder införs 2026 kommer pensionsålder troligen vara 67 år. Pensionsåldern kommer sedan höjas allteftersom. I vilken takt är ännu inte beslutat av riksdagen, men enligt tidigare förslag från Pensionsmyndigheten blir den prognostiserade riktåldern så här:

Illustration: Pensionens tre delar

Spara själv till pensionen

Pensionen som du får från staten och jobbet ger ungefär 70 procent av din månadslön i pension. Om du vill få mer så behöver du spara själv till pensionen. Kontakta oss i internetbanken så hjälper vi dig.

Planera inför pensionen

Vill du veta mer om hur och när du kan ta ut olika delar av din pension? Hur du ansöker om den? Och hur det funkar med skatt på pensionen?  Läs mer och planera inför din pension.

Förväntad pensionsålder
Födelseår Riktålder
1958-1959
66 år
1960-1966 67 år
1967-1980 68 år
1981-1996 69 år
1997-2014 70 år
2015- 71 år