Vi placerar åt dig

Generationsfonder

Pensionsfonder passar dig som vill göra ett bekvämt val och låta oss sköta placeringarna. Fonderna anpassar risken efter din ålder.

Generationsfonder

Fondportfölj med begränsad risk

Fondportfölj för dig som vill ha ett tryggt sparande till begränsad risk. Avkastningen är jämn oavsett om marknaden går upp eller ner.

Trygghetsportfölj försäkring