KfffffontKONTRFFFOo

Konto

 

Aktuell ränta fr.o.m 20180827

 

Villkor i korthet

Nyckelsparkonto

Saldo fr o m 100.000 kr:

0,05%

Saldo understigande 100.000 kr:
-%

 

Fria uttag gäller. Kontot får öppnas av Nyckelkund, Nyckelkund Mer eller Private Banking


Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.Månadssparkonto

Saldo upp t.o.m 100 000 kr: 1,00%

Saldo som överstiger 100 000 kronor: 0%

 

Spara upp till 2 000 kr per månad
till 1,00% i sparränta. 


Ett fritt uttag per år. För uttag därutöver uttagsavgift 2 %
av uttaget belopp, max årets intjänade ränta.

 

Max ett månadssparkonto per person.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

e-Sparkonto

-%

 

Fria uttag gäller. Öppnas och används av kunden själv via Internetbanken.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

Tjustkonto 
-%

 

Fria uttag gäller.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

Pensionsparkonto
-%

 

Avdragsgillt pensionssparande på konto.

Utbetalning tidigast från 55 år. Sparande kan också ske i aktie-
eller obligationsfond samt enskilda värdepapper.

 

Privatkonto
-%


Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år.

Fria uttag.

Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 

Transaktionskonto
-%


Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år.

Fria uttag.


Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 

Ungdomskonto
0,05%


För ungdomar 13 - 20 år

Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år.

Fria uttag.


Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 

Fasträntekonto

 

 

Vid bindningstid på 12 månader: 0,10%


Minimibelopp 500.000 kr

Om pengarna tas ut innan förfallodagen utgår en kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
 

Skogskonto / Skogslikvidkonto
1,00%


Fria uttag.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

Skogskonto med 12 månaders löptid omfattas dock inte av den statliga insättningsgarantin.
 

Företagskonto
-%


Företagskonto 0 kr/år

 

Kontot omfattas av den statliga insättargarantin.
 

Föreningskonto
-%


Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år.

Fria uttag.

Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.