– Man brukar säga att tid på börsen slår tajming. Långsiktighet lönar sig med andra ord, inte minst när det är oroligt på börsen. Historiskt har det visat sig att den som sparar regelbundet och är långsiktig lyckas bäst med sina placeringar på börsen, säger Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques.

Men det finns inget självklart eller enkelt svar på hur man ska agera, eftersom det bland annat beror på vilken typ av sparande man har, när man behöver pengarna och vilken risk man är beredd att ta med sitt sparande.

– Fokusera på fördelningen mellan ränte- och aktiesparande. Den som tagit del av den kraftiga uppgången på börsen de senaste åren kanske har behov av att minska aktieexponeringen samtidigt som den som börjat spara nu och är ung med en lång sparhorisont behöver öka sin aktieexponering, säger Arturo Arques

Det är viktigt att de placeringar man har är anpassade efter hur stor risk man är beredd att ta. En högre risknivå innebär normalt en högre förväntad avkastning – men också att värdet kan variera över tid och alltså gå ned. Högst på riskskalan ligger aktier, längre ner på riskskalan ligger placeringar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Däremellan finns en uppsjö av olika alternativ. Det är också viktigt att stämma av att de placeringar man har motsvarar den sparhorisont man har, alltså hur länge man tänker spara och när man behöver pengarna.

-Om du sparar på lång sikt, inte behöver pengarna på flera år och kan acceptera att sparkapitalet sjunker i värde enskilda dagar, månader eller år har du goda möjligheter att få en bra avkastning på börsen. I ett historiskt perspektiv har vinnarna på börsen varit de som sparat regelbundet under lång tid, säger Arturo Arques.

Tänk på: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.