En fond är en samling värdepapper, som aktier eller obligationer, som man äger tillsammans med alla andra som sparar i fonden. Fonden förvaltas av en fondförvaltare där en eller flera personer arbetar med att följa fondens fastslagna placeringsinriktning och att få den att utvecklas så bra som möjligt. 

Tillväxten sker genom utdelning och kursvinst. Utdelningen kommer oftast en gång per år och återinvesteras ofta i nya fondandelar. Kursvinsten kommer dig till godo först när du säljer dina andelar.

Olika typer av fonder

  • Aktiefonder, som placerar i aktier
  • Räntefonder, som placerar i värdepapper som ger ränta, exempelvis obligationer
  • Blandfonder, som blandar aktier och obligationer
  • Fond-i-fonder, fonder som placerar i andra fonder
  • Hedgefonder, sammansatta för att skydda kapitalet från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen

Risker och möjligheter med fondsparande

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida utveckling eller avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.