Investeringssparkontot är en enkel och förmånlig sparform för privatpersoner som vill investera i aktier, fonder och andra värdepapper. Det är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att tillgångarna på kontot beskattas på en tänkt årlig avkastning (schablonintäkt) oavsett om tillgångarna ökat eller minskat i värde.

Enkelt att köpa och sälja

Du kan när som helst köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.
Fonder
Aktier

Enklare att deklarera

Schablonintäkten för ISK finns på din förtryckta deklarationsblankett och beskattas som inkomst av kapital.
Exempel skatt på ISK
Schablonbeskattning

Öppna en värdepapperstjänst

När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto (oavsett om du har tjänsterna sedan tidigare). Då kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.