Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här

Vår växel: 0490-81 50 00
Kundcenter Privat: 0771-22 11 22
Digital Support: 0771-97 75 12
Spärrservice: 08-411 10 11

Konto

Det är bra att ha ett konto där din lön, pension eller annan ersättning kommer in med automatik. Ett bankkonto gör det också möjligt att starta sitt sparande. Beroende på vilket behov du har har vi såklart olika konton. Här ser du några av de bankkonton som våra kunder använder sig mest av.

Privatkonto

Privatkonto är ett konto som du använder för att få in din lön, sjukpenning, pension och andra inbetalningar. Till kontot kan du ansluta internetbetalning, bankkort och kontokredit. Du kan också använda kontot för för att betala via Autogiro och för att göra automatiska överföringar till sparande och lånebetalningar och mycket mer.

Tjustkonto

Vårt Tjustkonto är en bra sparform för dig som vill spara tryggt. Du kan enkelt spara regelbundet genom att beställa automatiska överföringar till ditt Tjustkonto. Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort eller andra betaltjänster.

Månadssparkonto

För oss på Tjustbygdens Sparbank är det självklart att det ska löna sig att spara. Och vi tycker att de första tusenlapparna man har råd att spara i månaden ska ge bäst avkastning. Därför lanserade vi ett sparkonto med i sammanhanget skyhöga 1% i ränta. 

Vi erbjuder dig som privatperson att öppna ett månadssparkonto i Tjustbygdens Sparbank, genom att komma in på något av våra kontor (är du inte redan kund hos oss kan du bli det direkt online). När du öppnar kontot lägger vi samtidigt upp ditt månadsparande på upp till 2.000 kr per månad. Givetvis kan du spara ett större belopp per månad, men då hjälper vi dig att komplettera med andra placeringsalternativ. Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort och automatiska lånebetalningar till kontot.

Om du vill ta ut pengar från ditt månadssparkonto så går det bra när som helst, kontot har ingen bindningstid. Du får göra ett kostnadsfritt uttag per kalenderår. Vill du göra extra uttag betalar du en uttagsavgift på 2 procent av det belopp du tar ut, men du betalar aldrig mer i uttagsavgift än den ränta du tjänat in. Ditt insatta sparkapital är alltså skyddat från uttagsavgiften.

Räntan räknas från första kronan och beräknas dag till dag. Om du vill avsluta kontot så räknas det som ett uttag. Uttagsavgiften betalas inte när du gör uttagen utan räknas av en gång om året då räntan betalas ut.

Ränta för närvarande 1,00 % från första kronan. Du får spara högst 2.000 kr/månad. Du får ha endast ett konto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

*Information om den statliga insättningsgarantin. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Investeringssparkonto ISK

Enkelt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper utan att deklarera utdelningar, vinster och förluster. Du betalar en årlig schablonskatt på värdet av sparkapitalet istället för att skatta när du tar ut pengarna. Det är bara privatpersoner som kan öppna ett Investeringssparkonto. Du behöver också ansluta en ny värdepapperstjänst och/eller ett nytt fondkonto till ISK för att kunna göra affärer.

E-sparkonto

E-sparkonto är ett konto för ditt sparande som du öppnar själv och använder i internetbanken. Med e-sparkontot kan du ta ut dina pengar fritt, utan begränsning av antal uttag. Du gör dina insättningar och uttag direkt i internetbanken. Här kan du också lägga upp de regelbundna överföringar du vill ha till och från ditt konto. Räntan på kontot räknas från första kronan du sparar. Du kan inte koppla bank- och betalkort till ditt e-sparkonto.

Transaktionskonto

Om du har ett Privatkonto kan du öppna ett Servicekonto. Det är ett konto som är till för att ge dig en bättre överblick över dina fasta månadsutgifter som till exempel hyra och lån. Härifrån kan du göra dina betalningar via giro, autogiro eller internet.

Skogskonto och Skogsskadekonto

Du som har skog vet hur viktigt det är att kunna fördela inkomsten över flera år. Med Skogskonto får du både en jämnare inkomst och lägre marginalskatt.

Aktuella räntor hos Tjustbygdens Sparbank


Skaffa tjänsterna


Vill du komma igång med ett konto? Kontakta oss, 0490-81 50 00.

Insättningsgaranti

Kvinna lyssnar på musik

Vad innebär den statliga insättningsgarantin?

Sparande på inlåningskonto är skyddat av den statliga insättningsgarantin enligt regler i lag. Det innebär kortfattat att staten garanterar insättningar som finns på inlåningskonton hos en bank (eller annat institut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders medel på konto) om den aktuella banken skulle försättas i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in och banken därför inte kan uppfylla sina åtaganden mot insättarna. Det är Riksgälden som är den myndighet som administrerar den statliga insättningsgarantin.

Vilka insättningar omfattas?

Swedbank ABs inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Du kan hitta mer information om detta på swedbank.se på de sidor där olika inlåningskontotyper beskrivs. Information finns också i de allmänna villkoren för olika inlåningskontoprodukter.

Både kontoinsättningar av privatpersoner och näringsidkare/företag (inklusive dödsbon) omfattas generellt av garantiregelverket, men det finns vissa typer av företag som inte kan få ersättning från den statliga insättningsgarantin enligt lagen om insättningsgaranti: banker, kreditmarknadsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Vilka belopp täcks av den statliga insättningsgarantin?

Insättningsgarantin ersätter kapital och ränta på inlåningskonto upp till 950.000 kronor per person och bank/institut. Alla insättningar hos en bank/institut läggs samman för att räkna fram vilket belopp en insättare har rätt till i relation till den banken/institutet. Om en insättare hos en bank har ett sparkonto med 700.000 kronor och ett privatkonto med 400.000 kronor så kommer insättaren ersättas med 950.000 kronor.
När det gäller gemensamma konton (konton med flera kontohavare) gäller dock maxvärdet på 950.000 kronor för varje insättare.
 
I vissa fall kan en insättare, som har mer än 950.000 kronor på ett inlåningskonto i en bank/institut, ha rätt till ett tilläggsbelopp ur den statliga insättningsgarantin. Lagen anger att en insättare kan ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor för insättningar som är kopplade till vissa i lagen angivna livshändelser, exempelvis försäljning av privatbostad, försäkringsutbetalning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall. När det gäller tilläggsbeloppet gäller vissa särskilda regler. Det krävs exempelvis att insättningen ska ha gjorts inom de senaste 12 månaderna och en insättare som vill ansöka om tilläggsbelopp måste själv skicka in en ansökan till Riksgälden och visa att insättningarna avser medel som kan ge rätt till tilläggsbelopp. En sådan ansökan kan skickas in till Riksgälden först efter att ett ersättningsfall har inträffat.

Var hittar jag mer information?

Du kan hitta mer information på Riksgäldens webbplats eller via kontakt per telefon till Riksgälden på telefon nr 08-613 52 00 eller via e-post på adressen ig@riksgalden.se.

Stäng Skriv ut