Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Konto

Olika bankkonton

Det är bra att ha ett konto där din lön, pension eller annan ersättning kommer in med automatik. Ett bankkonto gör det också möjligt att starta sitt sparande. Beroende på vilket behov du har har vi såklart olika konton. Här ser du några av de bankkonton som våra kunder använder sig mest av.

Privatkonto

Privatkonto är ett konto som du använder för att få in din lön, sjukpenning, pension och andra inbetalningar. Till kontot kan du ansluta internetbetalning, bankkort och kontokredit. Du kan också använda kontot för för att betala via Autogiro och för att göra automatiska överföringar till sparande och lånebetalningar och mycket mer.

Tjustkonto

Vårt Tjustkonto är en bra sparform för dig som vill spara tryggt. Du kan enkelt spara regelbundet genom att beställa automatiska överföringar till ditt Tjustkonto. Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort eller andra betaltjänster.

Månadssparkonto

För oss på Tjustbygdens Sparbank är det självklart att det ska löna sig att spara. Och vi tycker att de första tusenlapparna man har råd att spara i månaden ska ge bäst avkastning. Därför lanserade vi ett sparkonto med i sammanhanget skyhöga 1% i ränta.

Investeringssparkonto ISK

Enkelt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper utan att deklarera utdelningar, vinster och förluster. Du betalar en årlig schablonskatt på värdet av sparkapitalet istället för att skatta när du tar ut pengarna. Det är bara privatpersoner som kan öppna ett Investeringssparkonto. Du behöver också ansluta en ny värdepapperstjänst och/eller ett nytt fondkonto till ISK för att kunna göra affärer.

E-sparkonto

E-sparkonto är ett konto för ditt sparande som du öppnar själv och använder i internetbanken. Med e-sparkontot kan du ta ut dina pengar fritt, utan begränsning av antal uttag. Du gör dina insättningar och uttag direkt i internetbanken. Här kan du också lägga upp de regelbundna överföringar du vill ha till och från ditt konto. Räntan på kontot räknas från första kronan du sparar. Du kan inte koppla bank- och betalkort till ditt e-sparkonto.

Transaktionskonto

Om du har ett Privatkonto kan du öppna ett Servicekonto. Det är ett konto som är till för att ge dig en bättre överblick över dina fasta månadsutgifter som till exempel hyra och lån. Härifrån kan du göra dina betalningar via giro, autogiro eller internet.

Skogskonto och Skogsskadekonto

Du som har skog vet hur viktigt det är att kunna fördela inkomsten över flera år. Med Skogskonto får du både en jämnare inkomst och lägre marginalskatt.

Aktuella räntor hos Tjustbygdens Sparbank


Skaffa tjänsterna


Vill du komma igång med ett konto? Kontakta oss, 0490-81 50 00.

Kvinna lyssnar på musik

Insättningsgaranti

Konton omfattas av den statliga insättningsgarantin efter beslut från Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning  motsvarande det belopp kunden satt in plus ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in.

Så här fungerar Insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida: www.insattningsgarantin.se

Stäng Skriv ut