Hoppa till textinnehållet

Hur får man en sund och hållbar ekonomi i kristider?

Sedan coronaviruset blev en del av vår vardag har många svenskars ekonomi förändrats – för vissa radikalt. Både hushåll och företagare känner oro och många har fått börja tänka på morgondagen på ett nytt sätt. Men hur klarar vi en lågkonjunktur – och hur rustar man sig för tuffa tider? Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo ger sina bästa tips.

Många hushåll är ganska väl rustade inför en lågkonjunktur*. Nästan 80 procent uppger att de kan spara tio procent av lönen och 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner. Å andra sidan står nästan en tredjedel utanför a-kassan, tio procent har ingen sparbuffert och 22 procent uppger att de skulle klara sig ekonomiskt i tre månader eller ännu kortare om de blev arbetslösa.

– Många hushåll står väl rustade för sämre tider, men det gäller inte alla. För de som exempelvis inte har någon sparbuffert kan det bli tufft. Ett bra ekonomiskt grundskydd mot arbetslöshet är att vara med i en a-kassa, är man inte med sedan tidigare bör man gå med nu. Har man en månadslön på över 25 000 kronor i månaden bör man också komplettera med en inkomstförsäkring, säger Arturo.

I sådana här tider blir det väldigt tydligt att en buffert innebär en stor och viktig trygghet. 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner, men det är långt ifrån alla som har haft möjlighet att lägga undan.

– De allra flesta har fått det väsentligt bättre de senaste tio till femton åren men det gäller inte alla. Många lever fortfarande från hand till mun. Marginalerna i hushållsekonomin är små och en eventuell arbetslöshet skulle påverka dem hårt. Men det finns saker man kan göra, både i det mer akuta läget och på längre sikt, för att få sin ekonomi så trygg som det går, säger Arturo.

5 tips för en hållbar ekonomi

 1. Gör en hushållsbudget och beräkna kostnader för boende, mat, hygienartiklar, läkemedel, kläder, nöjen och sparande. Beräkna vad som är nödvändiga levnadskostnader.

 2. Är du löntagare - var med a-kassa.

 3. Har du en månadslön på över 25 000 kronor i månaden, teckna en inkomstförsäkring.

 4. Lägg upp ett regelbundet sparande. Allt sparande är bättre än inget sparande. Försök att spara 10 procent av lönen efter skatt – men även mindre summor gör skillnad.

 5. Prioritera en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt eller en sparbuffert som motsvarar dina nödvändiga levnadskostnader för tre månader.

*Undersökningen genomfördes 27-29 mars 2020, 1 060 personer mellan 18 och 64 år deltog i undersökningen.

Behöver du dra åt svångremmen?

 • Gör matlåda
 • Inför ett allmänt köpstopp – handla bara det som är absolut nödvändigt
 • Pausa eller avsluta abonnemang du kan vara utan
 • Sälj av prylar du inte använder eller behöver
 • Se över lån, hyreskontrakt, leasingavtal etc.
 • Om du har möjlighet - jobba extra under en period för att få ihop en buffert.