Hoppa till textinnehållet

Fribeloppet inom studiemedlen tas bort under 2020 på grund av corona

Male hands writing on linen cloth - small business

Fribeloppet i studiemedelssystemet slopas, för att de som till exempel studerar till vårdyrken ska kunna jobba mer än vad som normalt är tillåtet utan att riskera att det påverkar studiemedlen.

Under en tillfällig period kan således studerande behålla sina studiemedel oberoende av intjänad inkomst. Detta tillämpas även på de som blivit arbetslösa under Coronakrisen och som vill påbörja studier efter sitt tidigare arbete.

Läs mer på csn.se