Låne- och garantimöjligheter

Utökade låne- och garantimöjligheter (Exportkreditnämnden)

Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier, som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna.

Utökade låne- och garantimöjligheter via Almi

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor till sin lånefond för att kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

Omställningsstöd

Regeringen föreslår att företag ska få möjlighet att ansöka om omställningsstöd på totalt 39 miljarder kronor. Stödet ska göra det lättare för företag att ställa om sin verksamhet för att kunna hantera krisen.

Hyreskostnader

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa företag som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset föreslår regeringen en tillfällig rabatt på hyror för företag i utsatta branscher.

Skatter och avgifter

Likviditetsförstärkning

Nu kan företag som behöver förbättra sin ekonomi ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Ändring av redan inbetald preliminärskatt

Som företagare har du möjligheten att ändra skatten som du redan har betalat in till Skatteverket om företaget drabbats ekonomiskt på grund av Corona. 

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För att underlätta för företagen har beslutet tagits att under en begränsad tid minska arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften.

Vilanderegler för egenföretagare

Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. 

Det innebär att du har möjlighet att utnyttja arbetslöshetsförsäkringen under 2020 utan att det påverkar dina framtida möjligheter att lägga företaget vilande.

Regelverk runt periodiseringsfonder

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt.

Digital devices with hands, tablet, laptop, smartphone