När du skickar in din ansökan till oss så godkänner du att handläggande personal i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och marknadspersonal i Tjustbygdens Sparbank får tillgång till uppgifterna.

Vi behöver uppgifterna för att kunna hålla kontakt med dig för eventuella kompletteringar av din ansökan, information om beslut och uppföljning av beslutet, samt för att kunna betala ut beslutat bidrag.

Personuppgifterna används inte för direktmarknadsföring, automatiserat beslutsfattande, profilering eller flytt av personuppgifter.

Du har rätt att när som helst få utdrag om information som vi har och få felaktiga uppgifter rättade. Vi har uppgifterna så länge som det är relevant till ansökan/beslutet. Vill du bli raderad ur systemen innan dess förutsätter det att bidrags-/sponsringsbeslutet är slutrapporterat. För att säkerställa att begäran kommer från den registrerade behöver vi godkänd legitimation.

Du har alltid rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

För mer information gällande vår behandling av personuppgifter, besök: www.tjustbanken.se/gdpr