• Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort och automatiska lånebetalningar till kontot
  • Om du vill ta ut pengar från ditt månadssparkonto så går det bra när som helst, kontot har ingen bindningstid
  • Du får göra ett kostnadsfritt uttag per kalenderår. Vill du göra extra uttag betalar du en uttagsavgift på 2% av det belopp du tar ut, men du betalar aldrig mer i uttagsavgift än den ränta du tjänat in. Ditt insatta sparkapital är alltså skyddat från uttagsavgiften
  • Om du vill avsluta kontot så räknas det som ett uttag. Uttagsavgiften betalas inte när du gör uttagen utan räknas av en gång om året då räntan betalas ut
  • Du får spara högst 2.000 kr/månad och du får endast ha ett konto
  • Du kan spara, och få ränta, på belopp upp till 100 000 kr.
  • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin*

*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.