Tjustbygdens Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd. Dataskyddsombudet kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom organisationen utifrån den verksamhet som bedrivs.

Dataskyddsombud är Anders Falck som nås via post:

Tjustbygdens Sparbank AB
Dataskyddsombud
Box 322
593 24 Västervik