Försäkringsgivare BNP Paribas Cardif

För nedanstående försäkringar är Swedbank AB försäkringsförmedlare och BNP Paribas Cardif försäkringsgivare.

Arbetslöshetsförsäkring (tecknad före 2013-01-01)