Bedömningen i nuläget är att värdet på de ryska innehaven är fortsatt nära noll, värderingen kan dock komma att ändras plötsligt och kraftigt när börsen öppnar för utländska investerare.

– Det är mycket rykten och spekulationer kring Moskvabörsen nu. Restriktionerna för utländska investerare att agera på Moskvabörsen verkar fortsättningsvis ligga kvar, enligt de senaste uppgifterna minst till första april. Så initialt verkar Moskvabörsen enbart öppnas för ryska investerare och handeln kommer dessutom enbart att ske i rubel. Detta innebär att vår bedömning avseende värdet på de underliggande innehav vi har i Östeuropafonden och Rysslandsfonden fortfarande är nära noll. Värderingen kan dock komma att ändras plötsligt och kraftigt när börsen öppnar för utländska investerare, säger Pia Haak, chef Investment Management på Swedbank Robur.

Swedbank Robur följer noggrant utvecklingen för att kunna värdera andelsägarnas tillgångar på ett korrekt sätt. Beslutet om att hålla Rysslandsfonden stängd för handel gäller fortsättningsvis och kommer att ligga kvar tills marknadsplatsen blir tillgänglig och likvid för utländska investerare. Någon säker prognos för när detta sker går inte att ge i dagsläget.

Fonder stängda eller delvis stängda för handel