Hoppa till huvudinnehåll

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är ensam ägare till Tjustbygdens Sparbank. Genom att använda avkastningen från banken till samhällsnyttiga insatser, har stiftelsen en unik möjlighet att verka som drivkraft för en positiv utveckling av Västerviks kommun.

Med samhällsnyttan i fokus

Förutom att vara ägare till banken och genom den främja sparsamhet och samhällsnytta, bidrar Sparbanksstiftelsen Tjustbygden till en positiv utveckling av Västerviks kommun genom att stötta olika projekt.

Stiftelsens kretslopp

Informationsträff 28 sep kl 18-20

Vilka stöd kan du söka hos Sparbanken och hur gör man?

En kväll om samhällsnytta

Går du och klurar på en idé som kan utveckla bygden eller din förening? Välkommen på öppet informationsmöte i Gladhammar, ”Ladan”, där vi berättar om Sparbankens och Stiftelsens arbete, med fokus på vilka projekt som vi finansierar och hur man söker bidrag.

Arkitektfestivalen ArkNat har besökt Västerviks kommun

Studenter sitter och pratar i spektakulärt vindskydd som byggts under ArkNat festivalen 2023

Tidigare har vi varit med och finansierat Bank! Street Art där konst skapades på byggnader i kommunen för alla att ta del av. Nu är det dags för skogen att smyckas.

Bakgrund

Sparbanksrörelsen har en lång tradition i Sverige. Sparandet var grunden till rörelsen och genom att göra det möjligt för alla att spara i bank och förränta sina pengar, skulle man förebygga fattigdomen och skapa välfärd.

Styrelsen

De sex styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens 30 huvudmän, vilka tillsammans bildar stiftelsens stämma. Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande tjänsteman.

Att söka bidrag hos Sparbanksstiftelsen

Vi verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.

Verkställande tjänsteman

Lotti Jilsmo

Telefon: 0490-81 51 07 
Mobilnummer: 070-581 51 07

Lotti Jilsmo