Money Quiz är ett spännande inslag under Money Week. Det är en tävling för elever i årskurs 7 - 9, med syfte att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap.

Under Money Week 2020 och 2021 var vi med och kryddade Money Quiz:et lite extra genom att lotta ut 2000 kr bland de klasser i Västerviks kommun som deltog.