Hoppa till huvudinnehåll

Med samhällsnyttan i fokus

Vy över Västervik

Förutom att vara ägare till den lokala banken och genom den främja sparsamhet och samhällsnytta, bidrar Sparbanksstiftelsen Tjustbygden till en positiv utveckling av Västerviks kommun genom en rad olika verksamheter.

Projektbidrag

Varje år delar stiftelsen ut projektbidrag inom olika områden.

Stipendier

Läs mer om stipendierna stiftelsen arbetar med.

Proaktiva projekt

Stiftelsen arbetar proaktivt för att skapa samhällsutvecklande projekt. Det gör man genom att fånga upp behov och samla idéer som kan omvandlas till lokala projekt, som kan utveckla bygden och lämna avtryck i marknaden.