Skip to content

Huvudmän och valberedning

Huvudmännen bildar stiftelsens stämma och är därmed de högst beslutande organet. Stiftelsens huvudmän ska spegla samhället men de ska också på ett rimligt sätt spegla Sparbankens kundbas. Huvudmännen representerar insättarna och ska därför – liksom styrelsen – vara kunder i Sparbanken. 

Hälften av huvudmännen utses av kommunfullmäktige i Västerviks kommun och huvudmännen själva väljer de övriga. Stämman utser varje år en valberedning som består av tre ledamöter.

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden strävar efter att engagera huvudmän med ett brett intresse för samhällsfrågor och som är starkt lokalt förankrade. Huvudmännen utgör en mycket viktig del i stiftelsen. De har en legitimerande och kontrollerande funktion, de bidrar till stiftelsens och Sparbankens lokala förankring och är stiftelsens och Sparbankens ambassadörer. Följande är huvudmän i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden: 

Huvudmän för 2022

 • Roger Andersson, Loftahammar, valberedning 
 • Pontus Larsson Västervik
 • Douglas Blomberg Överum
 • Adam Svensson Odensvi
 • Jonas Jalkteg Gunnebo
 • Anne Jacobsson Edsbruk
 • Lucas Fredén Västervik
 • Ulf Jonsson, Gunnebo, valberedning 
 • Caroline Petersson Hjorted
 • Jenny Ringdahl Malmberg Gamleby
 • Carin Skog Ankarsrum
 • Marie Stenmark Västervik
 • Hans Söderberg Gamleby
 • Hans Wretelid Västervik
 • Cecilia Andréasson Västervik
 • Lotta Karlsson Gamleby
 • Lena Klingström-Gustafsson Gamleby
 • Kerstin Malmberg Blankaholm
 • Gunilla Olofsson Västervik
 • Elisabeth Johansson Blackstad
 • Christina Larsson, Västervik, valberedning 
 • Conny Tyrberg Västervik
 • Fredrik Johansson Ankarsrum
 • Erik Synnerstad Edsbruk
 • Christel Alvarsson Loftahammar
 • Karin Andersson Gamleby
 • Monica Bergh Västervik
 • Fredrik Lindström, Västervik
 • Sara Persson, Gunnebo
 • Karolina Grönqvist, Gamleby