Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Sparbankshjälpen del 2 - För enklare återstart

Ett projekt som genomförts för att stötta våra lokala föreningar och verksamheter lite extra.

Bridgespel med coronasäkert skyddsglas

Under pandemin drabbades föreningslivet av inställda aktiviteter som bidrog till minskade intäkter. Då intäkter från cuper, läger, matcher, veckoaktiviteter ofta bekostar fasta löpande kostnader så var det flera föreningar som funderade på hur de skulle kunna upprätthålla verksamhet och betala hyror och löner när intäkterna försvann. Vi återupptog vårt projekt Sparbankshjälpen för att kunna stödja ännu fler föreningar i pandemins spår.

Så här fungerar det

Lotti Jilsmo på Sparbanksstiftelsen berättar om projektet

- Förra våren införde vi Sparbankshjälpen för att hjälpa drabbade föreningar och genom den fick 34 föreningar dela på 1,6 miljoner kronor, säger Lotti Jilsmo på Sparbanksstiftslen.

Samtidigt beviljades främst idrotts- och kulturföreningar stöd från både kommun och staten, ofta riktat till föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

Vår bild är att dessa föreningar klarat sig relativt bra. Intäkterna minskade, men samtidigt minskade även kostnader när inga resor eller läger kunde genomföras. Stöden från oss, kommunen och staten har gjort så att föreningslivet i Västerviks kommun ser ut att klarat sig ekonomiskt genom pandemin, säger Lotti och fortsätter:

- Vi har dock märkt att en grupp organisationer hamnat utanför de flesta stöd. Främst är det föreningar av som engagerar äldre, och föreningar som har egna lokaler och som inte har rätt till kommunens lokalstöd.

Dessa föreningars intäkter kommer ofta ifrån aktiviteter eller att hyra ut lokaler - något som inte gått under 16 månader. Föreningar av den här typen fyller en viktig roll då de erbjuder social samvaro och gemenskap. Av denna anledning väljer vi på Sparbanken att åter öppna Sparbankshjälpen. 

Sparbankshjälpen - Extra stöd till föreningar i kommunen