I Demokrativerkstaden intar eleverna rollen som ledamöter i riksdagen. Med stöd av en pekplatta samlar de information, förhandlar med varandra och kommer fram till beslut för att lösa sitt uppdrag som folkvalda. Det kan liknas vid ett spel som bygger på pedagogiken upplevelsebaserat lärande. Läs mer här: www.riksdagen.se/sv/larare/demokrativerkstaden-for-arskurs-7-9/