Förutsättningar

Den som söker eller blir nominerad ska vara ett företag, förening eller organisation med sin huvudsakliga verksamhet i Västerviks kommun.

Stipendiet ska användas för investeringar eller utbildning som utvecklar mottagarens hållbarhetsarbete, gärna något som kommer medarbetarna till del.

Tjustbygdens Sparbank avsätter 100 000 kr till hållbarhetsstipendiet – detta kan delas på flera mottagare. 

Vid beviljat stipendium

Den som blir tilldelad ett stipendium kommer att få stipendiet utdelat på en sammankomst arrangerad av Tjustbygdens Sparbank. Vid dessa tillfällen kan det förekomma att press och media bjuds in. 

Rekvisition av stipendium

Stipendiet skall rekvireras och användas av stipendietagaren senast 1,5 år efter det att stipendietagaren tilldelades stipendiet. Vid rekvisition ska mottagaren ange hur stipendiet använts eller kommer användas.