Hoppa till textinnehållet

Stiftelsens ledning och styrelse

De sex styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens 30 huvudmän, vilka tillsammans bildar stiftelsens stämma. Hälften av huvudmännen utses av kommunal-fullmäktige i Västerviks kommun och årsstämman väljer de övriga 15. Stämman utser varje år en valberedning som består av tre ledamöter. Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande tjänsteman. Nedan ser du stiftelsens styrelse och vår verkställande tjänsteman.

Huvudmän 2019

Benoni Ingelsjö stiftelsen

Benoni Ingelsjö

Stiftelsens styrelse
Ordförande

Pia Nilsson stiftelsen

Pia Nilsson

Stiftelsens styrelse
Vice ordförande

Joakim Jansson stiftelsen

Joakim Jansson

Stiftelsens styrelse
Styrelseledarmot

Åsa Lindberg stiftelsen

Åsa Lindberg

Stiftelsens styrelse
Styrelseledarmot

Bertil Andersson stiftelsen

Bertil Andersson

Stiftelsens styrelse
Styrelseledarmot

Anna Liljander

Stiftelsens styrelse
Styrelseledarmot

Lotta Carlsson

Stiftelsens styrelse
Styrelseledarmot

Lotti Jilsmo

Lotti Jilsmo

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Verkställande tjänsteman