Först ut har vi finansierat hela kostnaden för en sommelierutbildning till permitterad restaurangpersonal i bygden. Ett tillfälle där personalen kan nyttja den permitterade tiden till vidareutveckling och möjlighet till nya kunskaper som också gynnar företagen.