Att utveckla vårt lokala näringsliv är väldigt viktigt för oss. Det skapar arbetsmöjligheter, tillväxt och spännande möjligheter för våra företagare. Genom vårt nära samarbete med Västervik Framåt, möjliggör vi utvecklingen på bästa sätt.

Västervik Framåt har under 2 år, med vårt stöd, drivit ett projekt där man jobbat för att utveckla företagare med hjälp av coaching och olika konsulttjänster. Nu går projektet in i år 3, och vi är självklart med och stöttar kommande aktiviteter.