Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Tindered

hållbarhet en självklar ingrediens i framgångsreceptet

"Målsättningen med vårt företagande är att nyttja de lokala förutsättningarna så hållbart och effektivt som möjligt."

Ägarna av Tindered, Anette och Harald, framför laddstolpar till elbilar

Medvetna och konsekventa satsningar på klimatsmarta alternativ stärker varumärket Tindered Lantkök. Nästa steg är att bli en aktiv del i elektrifieringen med en egen solcellspark.

Ända sedan Tindered Lantkök slog upp portarna för 32 år sedan har närproducerat och hållbar utveckling löpt som en röd tråd genom hela verksamheten.

– Målsättningen med vårt företagande är att nyttja de lokala förutsättningarna så hållbart och effektivt som möjligt. Barnen på gården är 6:e generationen här på Tindered och då måste man tänka cirkulärt om det ska hålla i längden, förklarar Anette Hjalmarsson, som driver Tindered Lantkök tillsammans med sin make Harald och döttrarna Louice och Isabelle – och större delen av släkten.

– Vi har satt som mål att resurser inom en timmes radie ska användas. Det betyder att råvaror levereras från norra Kalmar län och södra Östergötland. Det kan vara grönsaker och vilt från gården, fisk från Loftahammar och kött från gårdar runt omkring. Även när det gäller våra underbara medarbetare, som kommer från världens alla hörn, så är alla bosatta inom en timmes radie.

Parallellt med restaurangverksamheten, som är hjärtat i det växande företagsparaplyet, jobbar svärsonen Calle sedan ett par år tillbaka med att framställa gårdens egen öl, tillverkad på vatten från egen källa och humle från gården. Målet är att bli självförsörjande och kunna hålla minst tre sorters öl i kyldiskarna på restaurangen och arrangera exklusiva ölprovningar. Även honungen som används i matlagningen och finns till försäljning i butiken kommer från egna bikupor.

Öltillverkning hos Tindered

Egenproducerat öl på närproducerade råvaror, framtagen av bryggmästare Calle Hjalmarsson Blomé, är ett av de senaste tillskotten under det egna varumärket.

Svärsonen Alexander är involverad i verksamheten med upplevelser kopplat till fiske, friluftsliv och kanotuthyrning, även det med en tydlig hållbarhetskoppling. Men det som på senare tid fått folk att hålla ett extra öga på vad som är i görningen i Tindered är planerna på att anlägga en egen solcellspark.

– Har man ambitionen att vara den rastplats som resande längs E22:an väljer att göra ett stopp på måste man tillhandahålla mer än bara mat och fika. Även fordon behöver energi, och det var därför vi på 90-talet kompletterade restaurangen med en mack.

För miljön och det lokala satsade vi på bland annat RME, producerat i Edsbruk av oljeväxter från regionen, men skatteregler gjorde att vi fick släppa den idén. Frågan var om vi istället skulle satsa på biogas eller något annat, minns Harald.

– Sedan kom ju elbilarna i början av 00-talet och 2014 byggde vi tillsammans med Tekniska verken i Linköping vår första laddare för elfordon. Vartefter behovet ökat så har vi sedan successivt byggt ut vår kapacitet. Idag har vi 50 kw, 150 kw och 250 kw och möjlighet att ladda 16 bilar samtidigt, men redan till våren hoppas vi kunna komplettera med ytterligare tre stycken laddare på 350 kw.

Louice i Tindereds blomsterbutik

Louice i Tindereds köksträdgård där de bland annat odlar örter och kryddor som används i restaurangen.

Och hur går det med solcellsparken?

– Vi är såklart väldigt glada över att det är så många som väljer att ladda sina elbilar hos oss, men det betyder att det går åt en hel del el, och som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi ansökt om att få bygga en tre hektar stor solcellspark, berättar Anette.

Det aktuella området ligger på gården i närheten av Tindered Lantkök och utgörs inte av jordbruksmark utan så kallad impediment, mark som inte lämpar sig för jord- eller skogsbruk. Efter en konstruktiv dialog med Länsstyrelsen väntar man nu bara på tillstånd att köra igång.

– Vår anläggning beräknas kunna producera cirka 150 000 kWh – till ett pris motsvarande 45 öre per kWh – vilket innebär att vi inte kommer att vara helt självförsörjande med el, men vi ser det som en möjlighet att lära oss mer om lokal energiproduktion.

Hur mycket energi gör ni av med på ett år?

– Tindered Lantkök gör av med cirka 100 000 kWh per år. Laddarna som har egen försörjning ligger också på cirka 100 000 kWh per år. Vår park beräknas kunna producera cirka 150 000 kWh, så det täcker inte behovet, men framför allt måste vi kunna lagra den energi som parken genererar så det har vi också tittat på. Vätgas och tryckluft diskuteras ofta som alternativ för lagring, men i vårt fall är det nog batterilagring som är mest optimalt. Det ligger dock längre fram i tiden, avslutar Harald Hjalmarsson.