Sustainable Finance innehåller EU-regleringar, uppdateringar av befintliga regelverk och globala initiativ. Dessa ska tillsammans medverka till mer hållbara investeringar och ökad transparens. Ansvaret läggs på banker, försäkringsbolag, fondbolag och andra inom finanssektorn för att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld.