Hoppa till textinnehållet

Så bidrar vi till en hållbar utveckling

On a bench outside at winter.

Som en del i ett lokalsamhälle vill Tjustbygdens Sparbank bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill verka för en samhällsutveckling som hushåller med våra gemensamma resurser. Hållbarhetstänkandet ska ingå som ett naturligt led i vår verksamhet.

  1. Affärsverksamhetens möjligheter och risker ska beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  2. Våra medarbetares kompetens inom hållbarhetsområdet ska löpande förbättras.

  3. Vårt hållbarhetsarbete ska leda till en ständigt förbättrad hållbarhetsanpassad verksamhet.

  4. Vår hållbarhetspolicy revideras återkommande och hålls tillgänglig för bankens kunder och allmänhet.

  5. Tjustbygdens Sparbank följer hållbarhetslagstiftning och andra krav.

Ekonomisk hållbarhet

Sparbankerna har genom åren på olika sätt bidragit till folkbildning både bland privatpersoner och företag. Som exempel utbildar vi varje år högstadie/gymnasieungdomar i Ung ekonomi. De får lära sig vad de bör tänka på för att ha en sund och hållbar hushållsekonomi när de går ut i vuxenlivet.

Medarbetare har möte

Ekologisk hållbarhet

Vi strävar efter att minska den miljöpåverkan våra tjänsteresor, energiförbrukning, pappersförbrukning, avfallshantering med mera medför. Vi arbetar också med att bedriva en ansvarfull utlåning, påverka våra kunder till ett ansvarsfullt sparande och klimatsmarta betalningar kan vi påverka både globalt och i vår närmiljö.

Medarbetare besöker Lantbruk