Hoppa till textinnehållet

Vi älskar idrott, kultur & samhällsengagemang

Din förening kan ansöka om att teckna ett samarbetsavtal vilket innebär att man ingår ett sponsringssamarbete.

Tjustbygdens Sparbank har alltid värnat om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor och dels genom sponsorstöd till såväl idrott, kultur som olika samhällengagemang.

 

Ny möjlighet varje år

Din förening kan söka sponsring varje år. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. I och med vårt nya, mer strukturerade ansökningsförfarande, får vi en god överblick, och på så sätt kan vi bättre fördela våra resurser efter bygdens skiftande behov. 

 

När ingångna avtal upphör är ni välkomna att ansöka om förlängning enligt ovan.