Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Huvudmän och valberedning

Huvudmännen bildar stiftelsens stämma och är därmed de högst beslutande organet. Stiftelsens huvudmän ska spegla samhället men de ska också på ett rimligt sätt spegla Sparbankens kundbas. Huvudmännen representerar insättarna och ska därför – liksom styrelsen – vara kunder i Sparbanken. 

Hälften av huvudmännen utses av kommunfullmäktige i Västerviks kommun och huvudmännen själva väljer de övriga. Stämman utser varje år en valberedning som består av tre ledamöter.

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden strävar efter att engagera huvudmän med ett brett intresse för samhällsfrågor och som är starkt lokalt förankrade. Huvudmännen utgör en mycket viktig del i stiftelsen. De har en legitimerande och kontrollerande funktion, de bidrar till stiftelsens och Sparbankens lokala förankring och är stiftelsens och Sparbankens ambassadörer. Följande är huvudmän i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden: 

Huvudmän för 2023

 • Veronica Andersson
 • Douglas Blomberg
 • Jorge Chavés
 • Daniel Gynnerfelt
 • Lage Henning
 • Anne Jacobsson
 • Malin Jonsson
 • Ulf Jonsson - Valberedning
 • Ann-Margret Knutsson
 • Katarina Lindberg
 • Fredrik Lindström
 • Jörgen Olsson
 • Caroline Petersson
 • Jonas Törngård
 • Per Andersson
 • Cecilia Andréasson
 • Lotta Karlsson
 • Lena Klingström-Gustafsson
 • Kerstin Malmberg
 • Gunilla Olofsson
 • Elisabeth Johansson
 • Christina Larsson - Valberedning
 • Conny Tyrberg
 • Fredrik Johansson
 • Erik Synnerstad
 • Christel Alvarsson
 • Karin Andersson
 • Monica Bergh - Valberedning
 • Sara Persson
 • Karolina Grönqvist