Rådgivande

Placeringsbeslut fattas med stöd av din Private Banker som håller dig informerad om utvecklingen i din portfölj. Via bankens marknadsprognoser håller du dig uppdaterad om det globala marknadsläget.

Mäklartjänst

Med en personlig mäklare får du en professionell samtalspartner för att diskutera placeringar och genomföra affärer. Mäklaren kan också kontakta dig regelbundet med placeringsförslag.

Diskretionär

Diskretionär förvaltning innebär att du, utifrån din valda risknivå, överlåter placeringsbesluten till banken. Varje affär grundar sig på den placeringsstrategi som fastställts i avtal.