Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är en av totalt 22 sparbanksstiftelser i Sverige som verkar regionalt och lokalt. Stiftelsen är en av fyra sparbanksstiftelser i Sverige som är hundraprocentiga ägare till sin Sparbank. Genom att äga banken och genom att använda en del av avkastningen från banken till samhällsnyttiga insatser, har stiftelsen en unik möjlighet att verka som drivkraft för en positiv utveckling av Västerviks kommun. 

Med samhällsnyttan i fokus

Förutom att vara ägare till banken och genom den främja sparsamhet och samhällsnytta, bidrar Sparbanksstiftelsen Tjustbygden till en positiv utveckling av Västerviks kommun genom en rad olika verksamheter.

 

BANK! Västervik Street Art Festival

Under vecka 35 kommer några av världens främsta gatukonstnärer till Västervik för att skapa mäktiga muralmålningar i staden. Ett spännande projekt som vi är väldigt glada över att vara med och möjliggöra.

 

Hjärtegåvan

Vårt arbete med samhällsnytta i Västerviks kommun kan se ut på flera olika sätt. Detta år, 2019, låter vi alla medarbetare på Tjustbygdens Sparbank skänka en Hjärtegåva till valfri förening eller verksamhet i bygden. 

 

Myntbryggan

 

Vi ville skapa en mötesplats där alla kan känna sig välkomna att ta del av den spännande utvecklingen kring Slottsholmen.

 

Sommarsimskola 2019

Vi på Tjustbygdens Sparbank är glada över att vara med och stötta 2019 års sommarsimskolor i Västerviks kommun.

Bakgrund

Sparbanksrörelsen har en lång tradition i Sverige. Sparandet var grunden till rörelsen och genom att göra det möjligt för alla att spara i bank och förränta sina pengar, skulle man förebygga fattigdomen och skapa välfärd.

Styrelsen

De sju styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens 30 huvudmän, vilka tillsammans bildar stiftelsens stämma. Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande tjänsteman.

 

 

Att söka bidrag hos Sparbanks- stiftelsen

Vi verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.

Verkställande tjänsteman

Lotti Jilsmo

Telefon: 0490-81 51 07 
Mobilnummer: 070-581 51 07