Tio helt nya spektakulära vindskydd kommer under 2023 och 2024 att byggas i kommunen utav ArkNat (arknat.com). 

Västerviks kommun kommer tillsammans med markägare, föreningsliv och andra intressenter under året arbeta fram var vindskydden ska placeras. Första festivalen äger rum i juni 2023 och sedan i juni och augusti 2024.

Vi ser verkligen fram emot ännu mer konst i kommunen öppet för alla att njuta av.